Brandlarm och utrymningslarm

Cupola tillhandahåller automatiska godkända brandlarm och utrymningslarm som vid en rökutveckling kan vara det helt avgörande skyddet för både människor och fastighet.

Med ett kombinerat brand- och utrymningslarm kan en fara upptäckas i tidigt skede och en säkrare utrymning av människor kan påbörjas. Samtidigt skickas larmsignal via larmsändare till SOS för en snabb insats av räddningstjänsten för att skydda egendom och fastighet. 

Brandlarm

Det automatiska brandlarmets främsta uppgift är att upptäcka en begynnande brand så tidigt som möjligt för att en släckningsåtgärd ska kunna påbörjas omgående.

Då behoven och kraven ser väldigt olika ut beroende på fastighet och verksamhet så erbjuder vi olika typer av lösningar. Detta fångar våra rådgivare upp och går igenom tillsammans med er.

Som certifierad anläggarfirma brandlarm enligt regelverk SBF 1008:2 har vi erforderlig kunskap och erfarenhet för att installera kravställda brandlarm, som ett bevis utfördas ett anläggarintyg för anläggningen som förklarar omfattning och installation.

Utrymningslarm

Utrymningslarmets främsta uppgift är att varna människor när någon form av nödsituation har uppstått i byggnaden och omedelbar evakuering bör ske.
Detta kan ske genom att larmklockor ljuder i byggnaden eller att ett talande meddelande berättar hur du ska agera.