Säkrare fastigheter och tryggare människor med brand- och utrymningslarm från Cupola

Cupola tillhandahåller brandlarm och utrymningslarm som är bra för människor och byggnader. Med ett brandlarm och utrymningslarm kan en fara upptäckas tidigt och en säkrare utryming kan ske. Ni skyddar både er egendom och de människor som vistas i fastigheten.
 
Tillsammans med oss ser vi över ert behov. Hur ser det ut i er fastighet? Vem ställer kraven hos er? Är det myndigheten, försäkringsbolaget eller egen ambition? Beroende på behovet ser brandlarmet och utrymningslarmet väldigt olika ut. Vi täcker in allt från avancerade system till mindre system med uppgift att snabbt utrymma lokalen. Vi inventerar, projekterar och ser till att ni har rätt brandlarm och utrymningslarm i er fastighet eller verksamhet.

Certifierad anläggarfirma brandlarm

Cupola Brand och Säkerhet är certifierad anläggarfirma brandlarm av Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB enligt Svenska brandskyddsföreningens regelverk SBF1008:2. Det betyder att vi har erfoderlig kunskap och erfarenhet för att installera ett brandlarm och utfärda anläggarintyg enligt SBF110 när så krävs.

Vill du veta mer om vår verksamhet eller är behov av vår expertis? Kontakta oss så hjälper vi dig!


Niclas Johansson - Behörig Ingenjör brandlarm/Sakkunnig
niclas.johansson@cupola.se
031-380 14 55

För att ladda ner våra säkerhetsdatablad klicka här.