Brandskyddsdokumentation

Dags att bygga nytt eller bygga om? Vid nybyggnad- eller ombyggnation skall man enligt Boverkets byggregler (BBR) upprätta en brandskyddsdokumentation. I brandskyddsdokumentationen redovisar man hur brandskyddet i den färdiga byggnaden kommer bli genom bland annat byggnadens brandcellsindelning, brandtekniska klasser och utrymningsstrategi. I brandskyddsdokumentationen inkluderas även drift- och skötselinstruktioner samt även planer för underhåll enligt BBR 2:51.

Allt detta hjälper vi er med att ta fram i er brandskyddsdokumentation! Denna dokumentation kan även senare användas som underlag vid fortsatt arbete med dokumenteringen av ert systematiska brandskydd! Kontakta oss