SÅ MÅLAR DU EFTERLYSANDE LINJER

För mer information om varje enskild produkt kan ni besöka vår webshop!

Innan målning sker måste underlaget vara rengjort från smuts, damm, rost, fett och olja. Om detta finns på ytan rekommenderas att tvätta rent med lösningsmedel. Ytan måste vara helt torr innan applicering kan påbörjas. Vi rekommenderar att man även gör ett målningsprov först
för att se hur underlaget reagerar.

För att uppnå maximal effekt på den efterlysande färgen, som skall målas över grundfärgen, är det viktigt att grundfärgen är täckande och helt vit. Det är som regel nödvändigt att applicera den i 2 skikt. Men om underlaget redan är ljust och grundfärgen täcker så räcker det med 1 skikt.

Efter att grundfärgen, exempelvis Cupola Primer EPY, har applicerats skall Cupolas lysfärg appliceras, normalt skall färgen målas i 2-skikt. Observera att färgen är och skall vara transparent, detta kan upplevas som att den inte ”täcker” riktigt och att den appliceras i för tjocka skikt. Fördelen med att lägga 2 skikt är att det ger en jämnare fördelning av kristallen som då ger en maximal efterlysande effekt.

Det går att spruta, rolla eller pensla på färgen. Vi rekommenderar att använda en 10 cm elementroller typ långhårig och att klippa in (luddet) i ytterkanterna något.

Var noggrann med god ventilation under arbetets gång och skulle det vara några frågor så är ni varmt välkomna att prata med oss så hjälper vi gärna till. 

Den efterlysande effekten

När vår färg har blivit laddad så är den maximala efterlysande effekten 1,0 candela, vilket innebär ljuset från ett stearinljus. Effekten avtar gradvis och efter ca 1 timme är effekten 0,0025 candela. Färgen lyser i timamr men avtar gradvis hela tiden och blir svagare och svagare.

Torktider

Primojal - övermålningsbar 2h, behandlingsbar 5h, helt torr 1 dygn
EPY - dammtorr 30min, övermålningsbar 8h.
DUO - dammtorr 2,5h, helt torr 1 dygn, om klarlackning skall göras måste detta ske inom 24h.
Cupola lysfärg - övermålningsbar 1h

Produktblad Cupola Lysfärg 3-komponent