KOLSYRESLÄCKARE

Cupolas kolsyresläckare är en av marknadens ledande släckare inom effektivitet, släckningsförmåga, utveckling och kvalité. Släckaren har den högsta släckningseffekt och klassning, rätt storlek på behållaren för enklare montering och hantering samt en slang med snötratt för lättare användande av släckaren.

För mer information om varje enskild produkt kan ni besöka vår webshop!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Cupola EN3 kolsyresläckare är anpassad till att släcka B- bränder. B står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Eftersom inte släckmedlet leder ström kan koldioxidsläckaren användas mot brand i elektrisk utrustning. Koldioxidbrandsläckarna är lämpliga att tillhandahålla vid känsliga maskinutrustningar, där en ren släckning är betydelsefull. Exempel är bland annat datorer, verkstadsmaskiner, elektrisk utrustning och restaurangkök.

KVALITÉ

Kvalité EN3 brandsläckare har hög standard och god kvalité. Våra släckare är funktionstestade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel- och DNV-märkning. Du kan känna dig trygg och säker vid
användande av vår kolsyresläckare.

SLÄCKNINGSEFFEKT

Vår Cupola EN3 kolsyresläckare släcker okontrollerade bränder på ett mycket verkningsfullt sätt. Kolsyra släcker elden genom att späda ut luftens syrehalt. Syrehalten blir då så låg att fortsatt förbränning inte är möjligt. En kolsyresläckare fungerar som bäst inomhus och vid bränder i slutna eller halvslutna utrymmen. Gasen kan då förångas och skapa en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Släckaren ger en ren och torr släckning och lämnar inte några rester. En kolsyresläckare anses inte vara lämplig att använda utomhus, speciellt inte vid blåsigt väder.
Kolsyresläckaren kan förvaras i temperaturer från -30°C till +60°C