Kontrastmarkering enkelt avhjälpta hinder

Vi har ett brett produktsortiment gällande kontrastmarkering där vi erbjuder allt ifrån golv och trappstegsmarkeringar för inomhus och utomhusmiljö till glas och dörrmarkeringar. Med våra produkter kan vi märka upp exempelvis en dörröppning, en trappas nivåskillnad eller ett fönsters placering. Mer information om våra produkter följer på kommande sidor.

BFS 2011:13 7 § Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering ska avhjälpas. ”Strategiska punkter, t.ex. ytterdörrar, manöverdon till automatiska dörröppnare, hissdörrar, toalettdörrar, receptionsdiskar, informationsställen, nödutgångar och trapphus bör kontrastmarkeras så att synsvaga och personer med utvecklingsstörning lättare kan orientera sig. Kontrastmarkeringar kan exempelvis uppnås med avvikande material och ljushetskontrast. Logiska ledstråk som leder mellan utvalda och strategiska punkter bör anordnas till ledning för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Kontrastlinjer i golv kan anordnas med avvikande material för blinda och med ljushetskontrast för
synsvaga. För personer med utvecklingsstörning underlättas orienteringen av logiska färgsystem. Oskyddade glasytor bör varningsmarkeras,
exempelvis genom avvikande ljushet mot bakgrunden. Markeringarna bör placeras i ögonhöjd. Trappor bör förses med kontrastmarkering så att synsvaga kan uppfatta nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget och framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget. Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt inom byggnaden.”

 

Kontrastmerkeringar för dörrar som öppnas utåt t.ex. i en korridor är en bra markering för både synskadade och normalseende. Särskilt lämpligt för dörrar med automatisk öppning.


Hos oss är det validerade tillgänglighetskonsulter som utför inventeringen!