Nödljusarmatur

Cupola Goodlite, Cupola Avatara och Cupola Epsilon är några av de nödljus- och hänvisningsarmaturer som vi har i vårt sortiment. Våra armaturer är energisnåla och miljövänliga genom den avancerade LED-teknik med extra lång livsläng på lamporna. Armaturerna är enkla att montera och ger ett modernt och tilltalande intryck i vilken lokal som helst! Med våra armaturer får ni en säker utrymning då de flesta av armaturererna har en batteribackup på över 90 minuter.

 För mer information om varje enskild produkt kan ni besöka vår webshop!

VAL AV NÖDBELYSNINGSARMATURER

Nödbelysningens syfte 
Nödbelysning är en fråga om säkerhet. Syftet med nödbelysning är att man skall kunna utrymma och/eller lämna en lokal/byggnad vid strömavbrott eller annan fara som t ex gasutsläpp, bombhot, terrorhot, rasrisk, rök eller brand.

Direktstartande nödbelysningsarmaturer 
En nödbelysningsarmatur skall vara direktstartande, den får ej vara beroende av en glimtändare.

Upptändningstid 
En nödbelysningsarmatur skall nå 50 % av sin fulla ljusstyrka inom 5 sekunder och full erforderlig ljusstyrka inom 60 sekunder. För farliga arbetsplatser gäller att en nödbelysningsarmatur skall ge krävd belysningstyrka permanent eller senast inom 0,5 sekunder.

Piktogram 
Sedan många år tillbaka är det bara piktogram (springande gubbe, pil, dörr) som godkänt, oavsett om nödutgången också används som vanlig utgång eller ej. För att underlätta för funktionshindrade att välja rätt utrymningsväg ska piktogrammen kompletteras med symbolen rullstol eller rullstol via säker hiss om urymningsvägen är anpassad för rullstolsbundna.

LOKALER DÄR DET SKALL/BÖR ANORDNAS NÖDBELYSNING

Lista över i vilka lokaler/byggnader nödbelysning kan krävas. Naturligtvis kan det finnas fler definitioner på lokaler som inte finns nämnda nedan men som ändå omfattas av kraven för nödbelysning. Likaså kan en byggnad innehålla flera av nedanstående lokaler, exempelvis kan ett varuhus också innehålla lokaler som saknar dagsljusinsläpp. 

- Samtliga byggnader (oavsett verksamhet) med fler än åtta våningsplan 
- Lokal som saknar dagsljusinsläpp eller svårorienterad lokal 
- Offentliga lokaler > 60 m2 för max 150 personer 
- Samlingslokaler 
- Vårdanläggningar 
- Hotell 
- Arbetslokaler som är svårorienterade eller arbetslokaler som saknar dagsljusinsläpp eller arbetslokaler där personer förväntas ha dålig lokalkännedom 
- Arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i samband med fel på den ordinarie belysningen 
- Hissar 
- Drift- och skötselutrymmen 
- Kemisk industri, kemiska och biologiska laboratorier 
- Kylda livsmedelslokaler 
- Oorganisk ytbehandling 
- Väg- och tågtunnlar

För mer information om regler kring nödbelysningsarmaturer beök fsn.nu