CUPOLA FÖRVÄRVAR BRAND OCH PANNTJÄNST I DALARNA AB

Fr.o.m. 1 mars har Cupola AB förvärvat verksamheten i Brand och Panntjänst i Dalarna AB, med säte i Falun. 

Bolaget har arbetat med förebyggande brandskyddsarbete och översyn av brandskyddstekniska installationer såsom brandlarm, rökluckor, nödbelysning och handbrandsläckare. Utöver detta har verksamheten också bedrivit utbildningar i form av brandskyddsutbildning, första hjälpen och hjärt- och lungräddning. ”Verksamheten kommer att fortsätta i sin tidigare omfattning och utvecklas under namnet Cupola Norr som ingår i det rikstäckande bolaget Cupola AB” säger Fredrik Weiss, VD i Cupola-koncernen. 

Med i verksamhetsförvärvet följer Sebastian Engström, son till tidigare ägaren Thomas Engström.