Cupola WEB-SBA 3.0!

Det marknadsledande systemet för Systematiskt Brandskyddsarbete blir nu ännu bättre!

Cupola WEB-SBA 3.0 innehåller en rad nya funktioner och förbättringar för att göra Ert Systematiska
Brandskyddsarbete ännu enklare och effektivare!

Uppdateringen utförs i två steg av tekniska skäl.
 
Första steget i uppdateringen sker den 1/6 med följande funktioner och förbättringar:

En och samma inloggningssida oavsett enhet och aktivitet, dessutom mobilanpassad!

      

Här väljer man på ett enkelt sätt och utföra de olika aktiviteterna – från en och samma sida!
Vid inloggning från mobil enhet kan man numera också välja att del av den dokumentation som finns upplagd.
När dator används och valet av ”Egenkontroll” eller ”Dokumentation brandskydd” görs är vyn likt tidigare.  
Vid inloggning används samma sida och uppgifter som vanligt. 

Det andra steget i uppdateringen sker den 30/6 med följande funktioner och förbättringar:
 
Ritverktyg och ”lager på lager” funktion (För administratören)
 
Ritverktyget hjälper Er att på ett enkelt sätt göra ändringar på de ritningar som ligger till grund för egenkontrollen.
Exempelvis ”rita” eller ”sudda” ut väggar som tillkommit/tagits bort i lokalen. Här finns också möjlighet att lägga
de olika kontrollpunkterna i ”lager” med olika kontrollintervaller. Perfekt om man exempelvis vill utöka sin
kontrollfrekvens av utrymningsvägar eller dela upp kontrollen.

Mer information om funktionerna i denna uppdatering kommer.
 
Vid frågor, kontakta:
support@cupola.se
0510-14150