Olika butiker samma SBA

De flesta av oss har säkert någon gång besökt något av Julas varuhus och känt doften av arbetskläder, trädgårdsprodukter, verktyg och maskiner. I över 65 butiker i både Sverige och Norge arbetar Jula med Cupola WEB-SBA för att effektivisera och säkerhetsställa sitt Systematiska BrandskyddsArbete. Möt Joakim Johansson, Security Coordinator, på Jula AB som arbetar i Cupola WEB-SBA dagligen.

Funktioner utöver det vanliga

Med Cupola WEB-SBA har vi fått ett ledningssystem som klarar av att leverera en tydlig översikt över alla våra butiker. Systemet är användarvänligt och strukturen i programmet med dess dokumentation gör det enkelt att arbeta i och man får en överskådlig bild direkt.

Klickbara ritningar, bristlista, beställning direkt till leverantör, lägga upp foton och möjlighet till snabb ändring vid ombyggnation är några av de funktioner som vi på Jula finner mycket användbara. En annan fördel med Cupola WEB-SBA är gästinloggningen. Genom den kan en tillsyn egentligen ske närsomhelst och de kan till och med följa oss utan att ens vara på plats.

Vi använder Cupola WEB-SBA i våra butiker för att få ett tidsbesparande system som uppfyller de behov vi söker, säger Joakim Johansson.