Projektering av brand & utrymningssäkerhet

Med projektering av brand och utrymningssäkerhet menar vi att vi gör en analys och inventering av ert befintliga system. Vi finner de brister som finns och utifrån projekteringen tar vi fram ett förslag på förbättringar för att säkerhetsställa att ni är rätt utrustade vid eventuell olyckshändelse. Vi tittar bland annat på att utrymningsplanerna är korrekta, att ert utrymningssystem är korrekt gällande skyltning och armaturer. Vi projekterar även era utrymningsvägar och kontrollerar antalet släckare, brandposter, brandfiltar och liknande så att lokalen är komplett utrustad. Efter vår projektering behöver ni inte längre vara osäkra på om ni är rätt utrustade eller inte!