PULVERSLÄCKARE

Cupolas pulversläckare är en av marknadens ledande släckare inom effektivitet, släckningsförmåga, utveckling och kvalité. Släckaren har ett pulver med högsta släckningseffekt och klassning, ett rostfritt handtag för stabilare och säkrare grepp och en formstyv slang för enklare hantering. 

För mer information om varje enskild produkt kan ni besöka vår webshop!

Se hur effektivt vår pulversläckare 55A 233 B/C och pulverbomb släcker en brand.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Cupolas pulversläckare är anpassade till att släcka alla typer av A-, B- och C-bränder. Med A-bränder menas bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och andra fibrösa material. B står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Pulversläckare är den enda släckaren som är godkänd för C-bränder (gas). Släckmedlet är ej elektriskt ledande och kan därför användas på elektrisk utrustning upp till 1000V. Pulversläckare är lämpliga att tillhandahålla i fordon, villor, fritidshus, industrier och lantgårdar.

KVALITÉ

Cupolas pulverbrandsläckare har hög standard och god kvalité. Våra släckare är funktionstestade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel- och DNV-märkning. Pulversläckarna har även högsta effektivitetsklass på samtliga modeller. Du kan känna dig trygg och säker vid användande av vår pulverhandbrandsläckare.

SLÄCKNINGSEFFEKT

Vår Kvalité EN3 pulversläckare släcker alla typer av bränder på ett mycket verkningsfullt sätt.
När pulvret bryts ner och smälter åtgår energi som kyler ner branden. Vid användning av släckare bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker branden och som hjälper till att förhindra återantändning. Pulvrets uppgift är att binda upp de fria radikalerna och på så sätt förhindra fortsatt förbränning och släcka den okontrollerade branden. Pulverbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från -30°C till +60°C.