Skötselanvisningar - glasmarkeringar

Nedan finner ni generella råd gällande rengöring av fönster med glasmarkeringar.

- Rengöringsutrustningen, trasor etc skall vara fri från grus och skräp för att undvika repning
- Använd endast mild tvätt- och rengöringsmedel (fönsterputs) som rekommenderas för glas. Använd rikligt med vatten.
- Använd aldrig metallföremål eller stålull vid rengöring.
- Glas skall inte rengöras vid höga temperatur eller i direkt solljus.