Systematiskt brandskyddsarbete - Cupola WEB-SBA

Nu är det enkelt och kul att arbeta med sitt systematiska brandskyddsarbete!

Cupolas webbaserade ledningssystem, Cupola WEB SBA, är ett modernt ledningssystem som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Med Cupola WEB SBA får man en kvalitétssäkring av sitt systematiska brandskyddsarbete samt en exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder.

Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt ”lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. Det är därför oerhört viktigt att man arbetar aktivt med sitt SBA-arbete för högsta och bästa beredskap vid en nödsituation. 

Tillsammans med oss skapar vi rutiner, projekterar, tar fram skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning, brandskyddsregler m.m. All information läggs sedan in på er specifika sida och tillsammans ser vi till att att ert brandskydd alltid har högsta beredskap och säkerhet.

Möt några av våra kunder som använder vårt webbaserade ledningssystem - Cupola WEB SBA. Hör deras berättelse om varför de tycker att Cupola WEB SBA har underlättat och förenklat deras dagliga arbeta inom Systematiskt BrandskyddsArbete. Klicka på nedanstående länk för varje enskild historia.

 

Nyfiken och vill ta dig en titt på programmet med en demo-inloggning? Glömt ditt lösenord? Vi hjälper dig! 

 

 

  

I praktiken

Som användare i Cupola WEB SBA får man tillgång till ett modernt system som underlättar och förenklar arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Några av fördelarna är:

- Enkelt och kul!
- Egenkontroller genomförs smidigt via läsplatta eller smartphone
- Klickbara ritningar som enkelt guidar kontrollanten genom kontrollronden
- Snabbt och enkelt = Tidsbesparande
- All dokumentation på ett och samma ställe
- Under kontrollronden kan arbetsorder skickas direkt för att åtgärda fel och brister
- Lättillgängligt
- Överskådligt med enkel och lätt navigering