SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Nu är det enkelt och kul att arbeta med sitt systematiska brandskyddsarbete!
Cupolas webbaserade ledningssystem uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav och är samtidigt enkelt och kul att arbeta i. Egenkontrollerna genomförs på klickbara ritningar i läsplatta eller smartphone - kan det bli enklare?

Anläggarfirma brandlarm

Anläggarfirma brandlarm

Brandlarm och utrymningslarm är bra för människor och byggnader. Cupola installerar nya system samt erbjuder underhåll av befintliga system på marknaden. Vi är certifierad anläggarfirma av Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB enligt Svenska brandskyddsföreningens regelverk SBF110.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation

Dags att bygga nytt eller bygga om?
Vi hjälper er med att ta fram er brandskyddsdokumentation

Brandingenjör

Brandingenjör

Det har vi!
Våra brandingenjörer hjälper er med brandtekniska beräkningar, riskhantering, tillsyn, skadeförebyggande åtgärder, utveckling m.m.

Projektering av brand & utrymningssäkerhet

Projektering av brand & utrymningssäkerhet

Vi gör en analys och inventering av ert befintliga system och utifrån projekteringen tar vi fram ett förbättringsförslag för att säkerhetsställa att ni är rätt rustade vid eventuell olyckshändelse.

Övriga konsulttjänster

Övriga konsulttjänster

Behöver ni en organisation med rutiner och instruktioner? Eller inventering av rökluckor? Eller varför inte personalantalsberäkning?

Lagar & Information

Lagar & Information

Här har vi samlat olika lagar och föreskrifter inom vårt område gällande lagen om skydd mot olyckor, skyltar och signaler, Boverkets Byggregler, SIS, Svebra och mycket mycket mer