UTBILDNINGAR

Cupola Akademien har ett brett utbildningsprogram inom brand, säkerhet, utrymning och första hjälpen! Utbildningspassen ges i våra lokaler runt om i landet och vi åker även ut till kund och håller grupputbildningar.

Saknar ni någon utbildning? Vi tar fram skräddarsydda alternativ för att tillgodose ert behov. Kontakta oss så hjälper vi er. 

Instruktörsutbildning
Vi utbildar även instruktörer till att hålla utbildningar hos Cupola Akademien. Kontakta oss för mer information och inbokning av instruktörsutbildning. 

Boka din utbildning

Cupola E-learning - Grundläggande brandskyddsutbildning

Cupola E-learning utbildning är effektiv med hög kvalité där alla bitar kring grundläggande brandskydd täcks in. Självklart ges vår utbildning på smartphone, platta eller dator.

Läs mer/boka

Anläggningsskötare Brandlarm

SOS Alarm eller annan larmmottagare ställer krav på att det vid en brandlarmanläggning ska finnas minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare och en ställföreträdande som känner till handhavande, funktion och skötsel av larmet.

Läs mer/boka

Brandskyddsutbildning/ Grundutbildning i brand- och utrymningssäkerhet med praktisk brandsläckning

I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar med praktisk brandsläckning

Läs mer/boka

Certifierad brandservicetekniker - 3 dagar

Vi lär dig grunderna i att utföra bland annat professionell projektering och service av förebyggande brandskyddsprodukter.

Läs mer/boka

Heta arbeten

Genom denna utbildning får du nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteende som gäller vid "Heta Arbeten" för att få en säkrare arbetsgång.

Läs mer/boka

Första Hjälpen & HLR

Denna sjukvårdsutbildning är indelad i 2 delar bestående av första hjälpen samt HLR. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar.

Läs mer/boka

HLR & AED

Denna HLR/AED- utbildning är indelad i 2 delar bestående av hjärt-lung-räddning samt defibrillering vid hjärtstopp. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar.

Läs mer/boka

D-HLR

Den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda hjärtstartare finns kursen D-HLR. I denna kurs lär man sig att använda en hjärtstartare och hur man delar upp arbetet när man är flera livräddare.

Läs mer/boka

BARN-HLR

Barn-HLR utbildning är indelad i 3 delar bestående av hjärtstopp hos barn i åldersklasserna 0-1år samt 1år till puberteten, luftvägsstopp och allvarlig akut sjukdom. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar med övning på HLR-dockor.

Läs mer/boka

Brandskyddsansvarig/ Kontrollant

I denna utbildning lär du dig hur du skall arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område.

Läs mer/boka

Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning

Denna utbildning ger dig god kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder vid hantering av brandfarlig vara.

Läs mer/boka

Utrymningsövning

Vid kritiska situationer skall alla arbetsplatser kunna utrymmas. Med en övning får personalen förståelse för utrymning och övning i de moment som ingår i en utrymning

Läs mer/boka

Utrymningsledare med praktisk brandsläckning

Målsättning är att efter genomgången utbildning skall utrymningsledarna känna sig trygga i rollen samt ha en fördjupad kunskap om hur utrymning skall hanteras inom sitt ansvarsområde.

Läs mer/boka

Praktisk brandsläckning

Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder.

Läs mer/boka

Instruktör HLR/AED & luftvägsstopp

Vill du bli instruktör och hålla i egna utbildningar inom HLR & AED? Vi ger dig kunskaperna som krävs och efter genomförd kurs med ett godkänt resultat registreras du i Svenska HLRrådets utbildningsregister som certifierad HLR & AED instruktör.

Läs mer/boka

Instruktör D-HLR

Vill du bli instruktör och hålla i egna utbildningar inom D-HLR? Vi ger dig kunskaperna som krävs och efter genomförd kurs med ett godkänt resultat registreras du i Svenska HLRrådets utbildningsregister som certifierad D-HLR instruktör.

Läs mer/boka

Certifierad brandservicetekniker - 1 dag

I denna fortsättning/uppdateringskurs dammar vi av befintlig kunskap och går igenom professionell projektering och service av förebyggande brandskyddsprodukter.

Läs mer/boka